Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119/1) [dalej: RODO], informuje, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Wróbel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą przeto.pl, z siedzibą w Gdańsku (80-371), przy ulicy Jagiellońskiej 13.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wysyłki newsletteru, na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celach analityczno-statystycznych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji wysyłki newsletteru.

 3. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim, celem realizacji wysyłki newsletteru, ciążących na Administratorze obowiązków prawnych oraz ustaleniu, dochodzeniu bądź obrony przed roszczeniami. Podmiotami którym możemy przekazać Państwa dane osobowe są więc biura rachunkowe, kancelarie prawne, operatorzy płatności on-line, firmy kurierskie, firmy świadczące usługi IT oraz instytucje posiadające uprawnienia do ich żądania wynikające z przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura etc.).
  Państwa dane osobowe są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób niepowołanych poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa.

 4. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych.

Realizacja wskazanych uprawnień może być jednak ograniczona, w sytuacji, w której przepisy prawa nakazują nam dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych

 1. W zakresie danych osobowych, na przetwarzanie których wyrazili Państwo dobrowolną zgodę przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 2. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania – a więc do momentu wycofania przez Państwa zgody.

Wskazany powyżej okres może ulec wydłużeniu, w przypadku konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub istnienia uzasadnionego interesu Administratora (np. obowiązek nałożony przepisami prawa, ochrona, dochodzenie roszczeń etc.).

 1. Państwa osobą kontaktową we wszystkich kwestiach dotyczących danych osobowych (nie tylko realizacji wyżej wymienionych uprawnień, ale również zgłoszeń ewentualnych naruszeń w ochronie danych osobowych) jestAdministrator, z którym to można skontaktować się telefonicznie pod numerem 730 173 020, mailowo sklep@przeto.pl lub pocztą tradycyjną.

Bardziej szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych – Politykę Prywatności znajdą Państwo pod adresem: przeto.pl/pl/polityka-prywatnosci